Konto użytkownika

lub

Adres dostawy

Faktura VAT

Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klienta/Zamawiającego (zwanych łącznie dalej „Klientem”), przekazanych przy rejestracji konta oraz logowaniu się (w tym: adres bieżącej dostawy) jest Zdzisława Kalinowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą K&M Delikatesy Zdzisława Kalinowska z siedzibą w Warszawie  Wesołej przy ul. Wspólnej 24 (kod pocztowy 05-075 Warszawa Wesoła) REGON 130374895, NIP 952-000-25-30.

 

2. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe Klienta przechowywane są przez cały okres posiadania konta w serwisie sklepu K&M Delikatesy dla celów realizacji i obsługi zamówień
zgodnie z obowiązującym Regulaminem, oraz na potrzeby marketingowe. Każdorazowo dane osobowe są przechowywane oraz przetwarzane w zakresie zgodnym z udzielonymi przez Klienta zgodami.

Klient ma prawo w każdym czasie do wycofania udzielonych zgód lub ich modyfikacji.

Odbiorcą przekazanych danych osobowych mogą być dodatkowo podmioty świadczące usługi niezbędne dla realizacji zamówień, w tym usługi w zakresie dostawy, marketingu, administracji oraz serwisu.

Dane osobowe mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany, wraz z zastosowaniem profilowania w celu zindywidualizowanego dopasowania oferty dla potrzeb konkretnego Klienta.

W przypadku usunięcia konta w serwisie sklepu K&M Delikatesy dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane, za wyjątkiem danych niezbędnych dla celów rozpatrywania reklamacji (dot. danych: imię, nazwisko, adres email, wyrażone zgody, historia zamówień). Dane te będą przechowywane przez okres 3 lat od usunięcia konta (za wyjątkiem sytuacji w której Klient wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania ich).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

3. Wgląd oraz dysponowanie danymi osobowymi

Klient może w każdym czasie uzyskać wgląd do swoich danych osobowych wraz z możliwością dokonania ich zmiany lub usunięcia (w tym cofnięcia zgody na ich przetwarzanie).

 

4. Wyrażanie zgód

Wyrażenie zgody jest każdorazowo dobrowolne.  Administrator zastrzega możliwość uzależnienia rejestracji konta lub złożenia zamówienia od wyrażenia zgody w zakresie niezbędnych dla realizacji zamówień.

Każda z wyrażonych uprzednio zgód może być wycofana lub zmieniona w każdym czasie (wycofanie lub zmiana nie ma wpływu na prawidłowość przetwarzania realizowanego na podstawie zgody przed wycofaniem lub zmianą).

Wnioski w zakresie wyrażonych zgód mogą być kierowane drogą mailową lub pisemną.

Adresy do doręczeń:

Mail: biuro@kmdelikatesy.pl

Adres korespondencyjny: ul. Wspólna 24, 05-075 Warszawa Wesoła.

Do góry