PUR PRO NATURE PLYN DO NACZYŃ 500ML

Składniki


5 - 15% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, środek konserwujący: Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol

Średnia miara


Średnia miara (e)

Jednostka


ml

Rozmiar opakowania


500

Jednostka (specyficzna)


Jednostka (specyficzna): Mililitrów


Wymiar liczbowy


Wymiar liczbowy: 500


Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa


PUR PRO NATURE. Płyn do mycia naczyń. Uwaga. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady lekarza.

Opis produktu


Odkryj inspirowany naturą płyn do mycia naczyń Pur Pro Nature. Zawiera składniki w 95,5% pochodzenia naturalnego, a jego butelka nadaje się w 100% do recyklingu.

Cechy


składniki w 95,5% pochodzenia naturalnego, butelka w 100% nadaje się do recyklingu, bez barwników

Warunki przechowywania


Min. temp. °C: 5
Maks. temp. °C: 40


Adres zwrotny


Henkel Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa tel. 22 56 56 000 Informacja dla użytkowników i personelu medycznego: tel. 32 412 01 00, e-mail: henkel.polska@henkel.com www.henkel.pl Informacje dot. postępowania w razie wypadku: tel. 12 411 99 99

Przechowywanie


Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Przygotowanie i stosowanie


Płyn do ręcznego mycia naczyń. Nie myć naczyń pod bieżącą wodą, moczyć zgodnie z zalecanymi dawkami w celu ochrony środowiska. Dozowanie podczas mycia: 2,5 ml / 5 l wody w przypadku średnio zabrudzonych naczyń lub 5 ml / 5 l wody w przypadku mocno zabrudzonych naczyń. Całkowicie opróżnione opakowanie usuwać do odpadów komunalnych wg lokalnych zasad. Po umyciu naczynia dokładnie opłukać wodą.

Adres producenta


McBride NV/SA, Paddevijverstraat 49, B-8900 Ieper Belgia

Pozostałe informacje


Ecolabel - www.ecolabel.eu, BE/019/002

Logotypy stron trzecich.


Wstęga Möbiusa

Kategorie


Kuchnia i łazienka, Akcesoria do prania, Płyn do zmywania ręcznego


Do góry