KRET KOSTKA DO WC CITRUS FRESH 2X40G

Średnia miara


Średnia miara (e)

Jednostka


g

Rozmiar opakowania


40

Jednostka (specyficzna)


Jednostka (specyficzna): Gramów


Wymiar liczbowy


Wymiar liczbowy: 40


Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa


Zawiera: Kwasy sulfonowe, (14-16(parzyste)- hydroksyalkano i (14-16 (parzyste)-alkeno, sole sodowe. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawiera: Citral, Linalool, Dodekanal. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

O marce


Kret - jedyny, oryinalny

Opis produktu


Citrus Fresh - cytrusowa świeżość w Twojej toalecie! Kostka do WC Kret Fresh Power, dzięki formule 6 x Action kompleksowo dba o Twoją toaletę. Czystość i świeżość 1. Zapewnia świeży zapach. 2. Zawiera składnik neutralizujący przykre zapachy. 3. Zapobiega osadzaniu się kamienia i brudu. 4. Aktywnie czyści. 5. Tworzy obfitą pianę. 6. Zapewnia higieniczną czystość.

Cechy


świeżość i czystość bez przykrych zapachów, nowy mocny zapach, 1 kostka* do 250 spłukań, ochrona przed kamieniem, *potwierdzone badaniami

Adres zwrotny


Informacja o produkcie: Global Cosmed Group S.A. ul. Wielkopolska 3, 26-600 Radom, Poland tel. +48 48 384 58 01 www.globalcosmed.eu www.kret.eu

Przechowywanie


Najlepiej zużyć przed upływem 24 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Przygotowanie i stosowanie


Sposób użycia: zawieś koszyczek pod obrzeżem muszli tak, by spuszczana woda opłukiwała go.

Adres producenta


Global Cosmed Group S.A. ul. Kuziennicza 15, 59-400 Jawor, Poland tel. +48 48 384 58 01 www.globalcosmed.eu www.kret.eu

Pozostałe informacje


2 x 40 g e

Logotypy stron trzecich.


Wstęga Möbiusa

Kategorie


Kuchnia i łazienka, Ogólne środki czyszczące, Środki dezynfekujące i czyszczące do toalet


Do góry