AIR WICK PACHNĄCE PATYCZKI SZLACHETNY JEDWAB Z ORIENTALNĄ ORCHIDEĄ 25ML

Pochodzenie


Tekst dowolny o pochodzeniu: Wyprodukowano w UE.


Średnia miara


Średnia miara (e)

Jednostka


ml

Rozmiar opakowania


25

Jednostka (specyficzna)


Jednostka (specyficzna): Mililitrów


Wymiar liczbowy


Wymiar liczbowy: 25


Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa


UWAGA. Zawiera: 3-Butoxypropan-2-ol; 3-(p-metoxyphenyl)-2-methylopropionaldehyde; Linalool; Methylionone; Terpineol; alpha-Isomethylionone; 4-Metoxy-alpha-methylbenzenpropanal; (E)-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohex-2-enyl)pent-1-en-3-one, Geraniol, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (mieszanina izomerów) i Linalool. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość i pojemnik usuwać na odpowiednie składowiska odpadów lub do firm recyklingowych zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

Opis produktu


Powiew Luksusu Uwiedź swoje zmysły Powiewem Luksusu Air Wick, wyjątkową kolekcją wyrafinowanych zapachów. Poczuj powiew luksusu Air Wick w Twoim domu. Szlachetny Jedwab z Orientalną Orchideą Zmysłowy i uwodzicielski powiew kwiatów jaśminu i orchidei otulonych zapachem jedwabiu i egzotycznego drewna. Air Wick Pachnące Patyczki Air Wick Pachnące Patyczki wykorzystuje ratanowe patyczki, aby delikatnie rozproszyć wspaniałe zapachy. Stwórz przyjazną atmosferę w domu z naturalnym zapachem i eleganckim wzorem.

Adres zwrotny


Reckitt Benckiser (Poland) S.A. 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Okunin 1 Tel.: 227659500 Infolinia: 801115111, 225419115

Kraj


Kraj pochodzenia: Produkt UE


Przechowywanie


Data ważności: 18 miesięcy od daty produkcji na opakowaniu.

Pozostałe informacje


Air Wick jest znakiem towarowym zastrzeżonym grupy Reckitt Benckiser.

Logotypy stron trzecich.


Green Dot

Kategorie


Dom i ogród, Przedmioty użytkowe, Inne


Do góry