WPROST

Najbardziej prestiżowy magazyn na polskim rynku prasowym. Jego głównym celem jest przedstawienie istotnych wydarzeń z życia politycznego i społeczno-kulturalnego oraz skomentowanie ich w sposób obiektywny i przystępny. Zamiast szukać sensacji stara się zainteresować czytelnika problemem, wydobywając z informacji istotę sprawy.
Do góry