MORNING FRESH SUPER CONCENTRATE APPLE 450ML

Średnia miara


Średnia miara (e)

Jednostka


ml

Rozmiar opakowania


450

Jednostka (specyficzna)


Jednostka (specyficzna): Mililitrów


Wymiar liczbowy


Wymiar liczbowy: 450


Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa


Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera: Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Opis produktu


Skoncentrowany płyn do mycia naczyń Morning Fresh Apple o zapachu świeżych jabłek. Doskonale usuwa tłuszcz i zabrudzenia oraz jest bardzo wydajny, dzięki czemu starcza na dłużej.

Cechy


doskonale usuwa tłuszcz

Adres zwrotny


PZ Cussons Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa, tel. +48 22 852 86 00 Pytania... Porady... 801-647971 Opłata za 1 min w cenie połączenia lokalnego

Przechowywanie


Termin przydatności: 24 miesiące. Data produkcji na butelce.

Adres producenta


PZ Cussons Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa, tel. +48 22 852 86 00

Kategorie


Kuchnia i łazienka, Akcesoria do prania, Płyn do zmywania ręcznego


Do góry