AJAX ŻEL DO ŁAZIENEK 500ML

50260871/20240318

Jednostka


ML

Rozmiar opakowania


500

Jednostka (specyficzna)


Jednostka (specyficzna): Sztuk(i)


Wymiar liczbowy


Wymiar liczbowy: 500


Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa


Środek czyszczący. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Opis produktu


Eliminuje trudny do usunięcia kamień i osady z mydła, dogłębnie wyczysza.

Cechy


Eliminuje trudny do usunięcia kamień i osady z mydła., Dogłębnie wyczysza.

Adres zwrotny


Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa

Przygotowanie i stosowanie


Duże powierzchnie (podłogi, kafelki): Rozpuścić około 70 ml żelu na 5L wody. Nie trzeba spłukiwać. Małe powierzchnie (umywalka, prysznic, wc, bateria): Nałożyć bezpośrednio bądź za pomocą gąbki. Pozostawić maksymalnie na 10 min, potem spłukać wodą. Nie używać na wapiennych, marmurowych powierzchniach, porowatych, żeliwnych i emaliowanych powierzchniach. Nie mieszać z produktami zawierającymi związki chloru: mogą uwalniać niebezpieczne gazy (chlor). Nie zostawiać płynu na powierzchni dłużej niż 10 min.

Adres producenta


Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa

Kategorie


Kuchnia i łazienka, Ogólne środki czyszczące, Inne środki do czyszczenia


Do góry