AJAX ŻEL DO ŁAZIENEK 500ML

Nazwa produktu uregulowana prawnie


Żel do łazienki.

Składniki


<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, Lactic Acid

Średnia miara


Średnia miara (e)

Jednostka


ml

Rozmiar opakowania


500

Jednostka (specyficzna)


Jednostka (specyficzna): Mililitrów


Wymiar liczbowy


Wymiar liczbowy: 500


Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa


Środek czyszczący Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Opis produktu


Eliminuje trudny do usunięcia kamień i osady z mydła, dogłębnie higienizuje.

Cechy


usuwa kamień & osady z mydła, idealny połysk/skuteczne czyszczenie, higienizuje, przywraca połysk, eliminuje kamień, usuwa osad z mydła

Adres zwrotny


Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o. o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D 01-531 Warszawa Polska Tel: 801 11 66 11 www.ajax.com

Przechowywanie


Data ważności: 3 lata od daty produkcji na opakowaniu.

Przygotowanie i stosowanie


Sposób użycia: Duże powierzchnie (podłogi, kafelki): Rozpuścić około 70 ml żelu na 5L wody. Nie trzeba spłukiwać. Małe powierzchnie (umywalka, prysznic, wc, bateria): Nałożyć bezpośrednio bądź za pomocą gąbki. Pozostawić maksymalnie na 10 min, potem spłukać wodą. Środki ostrożności: Nie używać na wapiennych, marmurowych powierzchniach, porowatych, żeliwnych i emaliowanych powierzchniach. Nie mieszać z produktami zawierającymi związki chloru: mogą uwalniać niebezpieczne gazy (chlor). Nie zostawiać płynu na powierzchni dłużej niż 10 min.

Adres producenta


Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o. o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D 01-531 Warszawa Polska

Kategorie


Kuchnia i łazienka, Ogólne środki czyszczące, Specjalistyczne środki czyszczące


Do góry