IBUPROM TABLETKI 2SZT

42891420/20210113

Rodzaj jednostki


sztuki

Liczba jednostek


Liczba jednostek: 2


Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa


Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku, na kwas acetylosalicylowy lub inny lek z grupy NLPZ. Czynna lub przebyta choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, skaza krwotoczna, ciężka niewydolność wątroby i (lub) nerek, ciężka niewydolność serca. Lek jest przeciwwskazany: u kobiet w III trymestrze ciąży oraz dzieci poniżej 6 lat, u osób przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne w tym inhibitory COX-2. Środki ostrożności: Występowanie astmy oskrzelowej, choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, przewlekłych zapalnych chorób jelit, tocznia rumieniowatego oraz mieszanej choroby tkanki łącznej, zaburzeń krzepnięcia krwi, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń czynności wątroby, nerek, serca, równoczesna terapia którymkolwiek lekiem podanym w punkcie „interakcje". Pacjenci ze stwierdzoną nietolerancją na niektóre cukry powinni skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne i istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które może być śmiertelne i które niekoniecznie musi być poprzedzone objawami ostrzegawczymi. W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem. Lek może niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii. Lek może w niewielkim stopniu zwiększać ryzyko ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Stosowanie leku przez pacjentów odwodnionych zwiększa ryzyko pogorszenia funkcji nerek. Nie należy stosować leku dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem. Możliwe działanie nieporządne: Nudności, wymioty, zgaga, wzdęcia, biegunki, zaparcia, ból brzucha, zaostrzenie astmy oskrzelowej, bóle i zawroty głowy, nieswoiste reakcje alergiczne, świąd, wysypka, obrzęk, nadciśnienie. Zgłaszanie działań niepożądanych: Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszystkie możliwe objawy niepożądanie niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Działanie niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa, tel.: +48 (22) 492 13 01, faks: +48 (22) 492 13 09, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Brak danych. Interakcje: Przed przyjęciem następujących leków należy zasięgnąć opinii lekarza: leki z grupy NLPZ, kwas acetylosalicylowy, kortykosteroidy, doustne leki przeciwzakrzepowe (acenokumarol), leki obniżające ciśnienie krwi, leki moczopędne, lit lub metotreksat zydowudyna.

Opis produktu


Ibuprofenum 200 mg tabletki powlekane Wskazania: Bóle różnego pochodzenia, np.: bóle głowy, bóle zębów, bóle miesiączkowe, bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej, bóle kostne i stawowe. Bolesne miesiączkowanie. Gorączka (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych). Lek wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Warunki przechowywania


Maks. temp. °C: 25


Adres zwrotny


Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40 50-507 Wrocław Biuro w Warszawie tel.: +48 (22) 5436000

Przechowywanie


Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Kategorie


Pielęgnacja skóry i włosów, Produkty lecznicze, Ból głowy


Do góry