CIF BRILLIANCE LEMON & GINGER 1L

Składniki


<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, Hexyl Cinnamal, Benzisothiazolinone

Średnia miara


Średnia miara (e)

Jednostka


L

Rozmiar opakowania


1

Jednostka (specyficzna)


Jednostka (specyficzna): Litrów


Wymiar liczbowy


Wymiar liczbowy: 1


Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa


Działa drażniąco na oczy. Zawiera 1,2-benzoizotiazolin-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Cechy


doskonały połysk, intensywna świeżość

Adres zwrotny


Unilever Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa 801 610 610 www.unilever.com

Przygotowanie i stosowanie


Sposób użycia: Rozcieńczony: rozpuść 3 nakrętki płynu w 5 litrach wody (pół wiadra). Nie spłukiwać. Nierozcieńczony: polać na wilgotną gąbkę lub bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię. Spłukać po wyczyszczeniu. Zalecenia: - Na marmurze, malowanych powierzchniach, linoleum i laminacie stosować wyłącznie w formie rozcieńczonej. - Na emaliowanych powierzchniach należy najpierw przetestować na małej, mało widocznej powierzchni. - Nie mieszać z produktami zawierającymi podchloryn.

Adres producenta


Unilever Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

Logotypy stron trzecich.


Sustainable Cleaning

Kategorie


Kuchnia i łazienka, Ogólne środki czyszczące, Inne środki do czyszczenia


Do góry