SOMAT MACHINE CARE DO CZYSZCZENIA ZMYWAREK 250G

Składniki


5-15 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa

Średnia miara


Średnia miara (e)

Jednostka


ml

Rozmiar opakowania


250

Jednostka (specyficzna)


Jednostka (specyficzna): Mililitrów


Wymiar liczbowy


Wymiar liczbowy: 250


Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa


Środek do czyszczenia zmywarek. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza.

Opis produktu


Intensywnie czyści najważniejsze i trudno dostępne elementy zmywarki takie jak dysze, filtr, pompę i węże. Wzmocniona formuła jest wyjątkowo silna w usuwaniu uporczywego tłuszczu, zapobieganiu tworzeniu się kamienia i zapewnianiu higienicznej czystości w zmywarce. Stosuj Somat Intensive Machine Cleaner raz na 3 miesiące, żeby przedłużyć żywotność swojej zmywarki.

Warunki przechowywania


Min. temp. °C: 5
Maks. temp. °C: 40


Adres zwrotny


Henkel Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, tel. 22 56 56 000 Informacja dla użytkowników i personelu medycznego: tel. 32 412 01 00, e-mail: henkel.polska@henkel.com www.henkel.pl Informacje dot. postępowania w razie wypadku: tel. 12 411 99 99

Przechowywanie


Przechowywać w temperaturze 5°C do 40°C. Najlepiej zużyć przed upływem 2 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Przygotowanie i stosowanie


Sposób użycia: Opróżnij całkowicie zmywarkę. Z zakrętki butelki odklej folię zakrywającą biały obszar nie niszcząc jego powierzchni. Butelkę umieść zakrętką w dół w koszyku na sztućce lub powieś na koszu do talerzy. Uruchom program o temperaturze 65°C - 75 °C. Stosuj Somat Intensive Machine Cleaner raz na 3 miesiące, żeby przedłużyć żywotność swojej zmywarki.

Adres producenta


Henkel Srbija d.o.o., Ul. Bulevar Oslobođenja 383, 11000 Beograd, Serbia E-mail: info@rs.henkel.com Tel.: 011 2072 200, www.henkel.rs, www.henkel.com

Logotypy stron trzecich.


Green Dot

Kategorie


Kuchnia i łazienka, Akcesoria do prania, Produkty do zmywarek


Do góry