SOMAT MACHINE CARE DO CZYSZCZENIA ZMYWAREK 250G

Adres dystrybutora


Henkel Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa

Składniki


5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, Zawiera kompozycję zapachową

Średnia miara


Średnia miara (e)

Jednostka


ml

Rozmiar opakowania


250

Jednostka (specyficzna)


Jednostka (specyficzna): Mililitrów


Wymiar liczbowy


Wymiar liczbowy: 250


Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa


Środek do czyszczenia zmywarek. Uwaga. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady lekarza.

Opis produktu


Środek do czyszczenia usuwa tłuszcz i osad z kamienia z komory zmywarki, czyści jej dysze i filtry.

Warunki przechowywania


Min. temp. °C: 5
Maks. temp. °C: 40


Adres zwrotny


Henkel Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa Informacje dla użytkowników i personelu medycznego: tel.: 32 412 0100 e-mail: henkel.polska@henkel.com www.henkel.pl Informacje dot. postępowania w razie wypadku: tel. 12 411 99 99

Przechowywanie


Najlepiej zużyć przed upływem 2 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Przygotowanie i stosowanie


Opróżnij całkowicie zmywarkę. Z zakrętki butelki odklej folię zakrywającą biały obszar nie niszcząc jego powierzchni. Butelkę umieścić zakrętką w dół w koszyku na sztućce lub powieś na koszu do talerzy. Uruchom program o temperaturze 65°C-75°C. Zaleca się stosowanie Somat Intensive Machine Cleaner raz na 3 miesiące.

Adres producenta


Henkel Srbija d.o.o. ul. Bulevar Oslobodenja 383 11000 Beograd Serbia

Kategorie


Kuchnia i łazienka, Akcesoria do prania, Produkty do zmywarek


Do góry