PRONTO PASTA DO DREWNA 750ML

Średnia miara


Średnia miara (e)

Jednostka


ml

Rozmiar opakowania


750

Jednostka (specyficzna)


Jednostka (specyficzna): Mililitrów


Wymiar liczbowy


Wymiar liczbowy: 750


Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa


Pronto Expert Care Pasta nabłyszczająca do podłóg drewnianych Uwaga Zawiera: 2-metylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Stosować rękawice ochronne. Zawiera estry z glicerolem fumaranowanych kwasów żywicznych i kalafoniowych. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Opis produktu


Zalecane do: wszystkich zmywalnych podłóg: linoleum, płytek, plastiku, posadzek żywicznych, kamienia klejonego. Nie jest zalecane do: niezabezpieczonego, surowego lub olejowanego drewna, korka i innych niezmywalnych powierzchni.

Cechy


sprawia, że podłoga wyglada jak nowa

Adres zwrotny


SC Johnson Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, tel.:+48 22 445 88 00 Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)

Kraj


Kraj pochodzenia: Produkt UE


Przygotowanie i stosowanie


Sposób użycia: Nabłyszczanie: Nanieś produkt bezpośrednio na podłogę i równomiernie rozprowadź. Przed nałożeniem drugiej warstwy należy odczekać co najmniej 4 godziny. Czyszczenie: Rozcieńcz 3 nakrętki pasty w 1 l wody i wyczyść. Aby usunąć produkt: wymieszaj 0,5 l amoniaku z 2 l zimnej wody i 3 nakrętkami produktu. Nanieś na podłogę, odczekaj 5 minut, a następnie spłucz zimną wodą. Powtórz w razie potrzeby. Przed użyciem zawsze sprawdź na mniej widocznej powierzchni.

Adres producenta


SC Johnson Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, tel.:+48 22 445 88 00 Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)

Logotypy stron trzecich.


Green Dot

Kategorie


Kuchnia i łazienka, Ogólne środki czyszczące, Inne środki do czyszczenia


Do góry