PRONTO EMULSJA Z WOSKIEM DO DREWNA 250ML

Średnia miara


Średnia miara (e)

Jednostka


ml

Rozmiar opakowania


250

Jednostka (specyficzna)


Jednostka (specyficzna): Mililitrów


Wymiar liczbowy


Wymiar liczbowy: 250


Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa


Pronto emulsja do mebli z woskiem pszczelim Uwaga Zawiera 2-metylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Stosować rękawice ochronne. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Opis produktu


Pronto emulsja do mebli z woskiem pszczelim odżywia i zabezpiecza meble, pozostawiając długotrwały połysk i wspaniały zapach.

Cechy


odświeża zniszczone meble, z woskiem pszczelim, odżywia i zabezpiecza

Adres zwrotny


SC Johnson Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, tel.: +48 22 445 88 00 Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)

Przygotowanie i stosowanie


Sposób użycia: Wstrząsnąć przed użyciem. Nałożyć równomiernie na czyszczoną powierzchnię używając miękkiej ściereczki. Polerować do uzyskania połysku. Nie używać na podłogach ze względu na możliwość poślizgu. Przed pierwszym zastosowaniem sprawdzić działanie w mało widocznym miejscu.

Adres producenta


SC Johnson Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, tel.: +48 22 445 88 00 Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)

Logotypy stron trzecich.


Green Dot

Kategorie


Kuchnia i łazienka, Ogólne środki czyszczące, Inne środki do czyszczenia


Do góry